İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

EBYS Ofisi

  • 20 Nisan 2021
  • 153
Üniversitemizde kullanılmakta olan elektronik belge yönetim sistemindeki tüm süreçlerin yürütülmesi, sisteme yeni evrak ve iş akışı dahil edilmesi, mevcut iş akışları üzerindeki güncelleştirmeler, e-imza, e-mühür gibi süreçlerin takibi ve sisteme entegre edilmesi ve dijital arşiv gibi faaliyetleri gerçekleştiren ofisimizdir. Temel amacı üniversite içerisindeki tüm evrak trafiğini uygun iş akışları ile sisteme entegre edebilmektir.

Serap ŞAHİN

Yönetici Vekili