İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...

Tarihçe

  • 28 Mayıs 2021
  • 1368
Bilgi İşlem Direktörlüğü, 21 Mart 2016 tarih ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana Yönetmeliğimizin 35. maddesi gereğince kurulmuştur. Bilişim teknolojilerini yakından takip ederek üniversitemiz için en uygun bilişim politikalarını belirlemek, bu politikalar uygun topolojinin çıkartılması, kablolu ve kablosuz ağ hizmetinin kurgulanması, yüksek hızlı internet erişiminin tüm kullanıcılara eşit bir şekilde dağıtımı ile ilgili yük dengeleyici (Load Balancer) sistemlerini kurgulamak, üniversitenin ihtiyacı doğrultusunda yazılım geliştirmek veya mevcut yazılımlarla haberleşmeyi sağlayacak ara servisler üretmek, son kullanıcı sorunlarına destek verilmesi, Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) yönetilmesi ile ilgili olarak sisteme yeni evraklar ve form tasarımlarının kazandırılması ile bu süreçlere ilişkin iş akışlarının oluşturulması, üniversitenin kullanmakta olduğu tüm yazılımlarla ilgili sunucu desteğinin verilmesi, sunucu bakım-onarım ve sanallaştırma işlemlerinin yürütülmesi ve Siber Güvenlik Ofisi faaliyetleri kapsamında güvenli erişimin sağlanması, güncellemelerin yapılması, güvenlik testlerinin ve penetrasyon testlerinin yapılması gibi süreçlerde uçtan uca hizmet sağlamaktayız.

Bilgi İşlem Direktörlüğü, üniversite içerisinde konusunda “dijital bilgi” geçen tüm süreçlerde var olan bilginin alınması, işlenmesi, yedeklenmesi ve gerektiğinde yeniden sunulması gibi süreçlerin başarılı bir şekilde çalışabilmesi için donanım, network, sistem, siber güvenlik, yazılım ve elektronik belge yönetim sistemi çalışmaları ile günümüz teknoloji çağındaki tüm ofis çalışanlarımızın karşılaştıkları problemleri gidermek, tüm akademik personelimize en iyi alt yapıyı sunabilmek ve tüm öğrencilerimize son teknoloji ürünler ile hizmet vermeyi amaçlayan ve çalışmalarına bu yönde devam eden bir birimdir.